Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-10-29)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 29. October 1867.

Dersom Buchers Svar er ligesaa officielt som Bismarcks vilde være, er det første nok. Men jeg ønsker ikke, at De kommer hertil, før jeg har faaet Garantierne undersøgt, hvilket vil kunne være fuldført i Løbet af 8 Dage.

Frijs.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 29. Oktober 1867.