Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Theodor August Jes Regenburg (1867-10-31)

Etatsraad Regenburg til Udenrigsminister Grev Frijs.
Kjøbenhavn, 31. October 1867.

K. V.!

Jeg tvivler paa at jeg kan føie noget Væsentligt til de Bemærkninger 1) der ere meddeelte af Prof. Larsen, som har talt med mig derom; men ønsker Du at have min Mening særskilt saa er jeg aldeles beredvillig til at give den.

A. R.

Koncept. Regenburgs Privatarkiv. R. A.