Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Christian Kierkegaard FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-11-12)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kultusminister C. P. Kierkegaard.
Kjøbenhavn, 12. November 1867.

Deres Excellence Cultusministeren.

Som det vil være Deres Excellence bekjendt findes mellem de forskjellige Punkter m. H. t. hvilke den preussiske Regering har forlangt Garantier for det Tilfælde at endeel af Nordslesvig bliver tilbagegivet til Danmark, ogsaa Fordringen om at Privatundervisningen bliver fri i det afstaaede District. I denne Anledning tør jeg udbede mig Deres Excellences Meddelelse om hvorvidt og hvorledes Frihed i denne Henseende allerede bestaaer efter den nugiældende danske Lovgivning.

Koncept med P. Vedels Haand.