Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-11-18)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
18 novembre 1867.

J’approuve que vous partiez après avoir réalisé votre intention de chercher d’abord un entretien avec M. B.

Frijs.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 18. November 1867, modtaget i Berlin af Gesandtskabsportneren Kl. 3.44 Efterm. — Ligger mellem Depecher fra Berlin.