Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-11-19)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 19. November 1867.

Kjære Ven! Kunde Du faae Tid til at see op til mig i Udenrigsministeriet imellem 2 og 4 idag vilde jeg herfor være Dig meget taknemmelig, da jeg har en Deel, som jeg ønskede at s. 663 samtale med Dig om og hvori jeg ønskede at høre Dit Raad. —

Svar mit Bud mundlig herpaa om Du kan eller ei, thi jeg kan destoværre ikke komme til Dig iaften, da jeg har Ministerconference iaften og hele Dagen besat. —

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.