Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1867-11-19)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
19 novembre 1867.

Je pars ce soir le 19.

Quaade.

Telegram, indleveret i Berlin 19. November 1867 Kl. 11.22 Efterm., modtaget 20. November 1867.