Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1867-11-21)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 21. November 1867.

Kjære Regenburg! Da jeg veed at Godske Nielsen jævnligt besøger Dig, vilde jeg bede Dig anmode ham om at see engang en Morgenstund ud til mig, fordi jeg gjerne ønskede en og anden Oplysning af ham »Personalia« vedkommende; jeg saae Kryger 1) igaaraftes og fandt ham mere medgjørlig end sædvanlig, men jeg foretrækker ham i sin naturlige Stivhed, thi der forekom mig at være kommet noget Fremmed ind hos ham, dog herom engang mere mundlig og forhaabentlig snart. —

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.