Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-02-05)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Onsdag, 5. Februar 1868.

Kjære Kammerherre.

Bille Brahe har nylig i en Samtale med Menabria antydet til ham at af alle fremmede Magter antog han at Italien var den som bedst kunde tale vor Sag til Bismarck og M.

s. 732 gik meget villigt ind derpaa, lovende at give Delaunay Ordre dertil og til at give en udførlig Beretning om Sagens Stilling til Florents. 1) Det er nu vel muligt at M. ikke er slet saa fyrig som han lod, men det var dog ikke umuligt at Del. faaer en saadan Ordre. Uagtet der vel saa ikke er nogen stor Fare for at han skulde gjøre for Meget ud deraf, har Grev Frijs dog meent at det var godt, at De strax fik det at vide for at De maaskee kunde sørge for at det Hele ikke skal gjøre mere Skade end Gavn, thi som De veed holde vi samvittighedsfuldt over den Regel ikke for Tiden at ville bruge Andre end os selv. . . .

P. Vedel