Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-02-25)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 25. Februar 1868.

Larsen maa gierne reise hjem nu, men med saa liden Opsigt som muligt.

Frijs.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 25. Februar 1868.