Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-03-29)

DirektørP. Vedel til Udenrigsminister Grev Frijs.
[Kjøbenhavn, 29. Marts 1868.]

Hvis Deres Excellence synes, kunde maaskee Koefoed strax telegrafere til Quaade:

J’approuve votre conduite, écrirai demain.

Jeg vedlægger Quaades Brev til mig. Q. har efter Levys Afreise faaet Instruxen til Falbe med den engelske Coureer.

P. Vedel.