Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-03-29)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Copenhague, 29 mars 1868.

J’approuve votre conduite, j’écrirai demain.

Frijs.

Koncept til Chiffertelegram, indleveret i København 29. Marts 1868, afleveret s. D. Kl. 6.20 Efterm. i Gesandtskabet i Berlin.