Danmarks Breve

GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FOR...

s. 841 GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG:

AAGE FRIIS:

ANDREAS PETER BERNSTORFF OG OVE HØEGH GULDBERG. Bidrag til den guldbergske Tids Historie (1772—1780). 1899.

BERNSTORFFERNE OG DANMARK. Bidrag til den danske Stats politiske og kulturelle Udviklingshistorie 1750—1835. I. Bind: Slægtens Traditioner og Forudsætninger. II. Bind: Johan Hartvig Ernst Bernstorff i Frederik V’s Konseil. 1903—19.

BERN STORFFSKE PAPIRER. Udvalgte Breve og Optegnelser vedrørende Familien Bernstorff i Tiden fra 1732—1835, I—III. 1904—13.

BISMARCK. Ungdomstiden 1815—48. En historisk Skildring. 1909.

D. G. MONRADS DELTAGELSE I BEGIVENHEDERNE 1864. En efterladt Redegørelse. 1914.

VERDENSKULTUREN. Skrevet af nordiske Forfattere, redigeret af AAGE FRIIS, I—VIII. 1909—12.

DET 19. AARHUNDREDE. Skrevet af nordiske Forfattere, redigeret af AAGE FRIIS. 1918 f.

JOHANNE LUISE HEIBERG OG ANDREAS FREDERIK KRIEGER. En Samling Breve 1860—99. Udgivet af AAGE FRIIS og P. MUNCH, I.—II. Bind. 1914—15.

ANDREAS FREDERIK KRIEGERS DAGBØGER. 1848—1880. Udgivet af ELISE KOPPEL, AAGE FRIIS og P. MUNCH. I.—IV. Bind. 1848—70. 1920—21.