Danmarks Breve

TRYKFEJL OG RETTELSER Side 8 L. 3 ...

s. 840 TRYKFEJL OG RETTELSER

Side 8 L. 3 fo. Gyldencrone, læs: Guldencrone

» 27 » 5 » Grev, » Herr

» 39 » 9 fn. impériale, » Impériale

» 68 » 2 fo. Pressen, » Phrasen

» » » 3 » » T» »

» » » 4 » » T» »

» 74 » 20 » nærmest B. F.s, » nærmest i B. F.s

» 109 » 2 » have, » hæve

» 182 » 21 » viist, » mødt

» 189 » 17 » jours; car, » jours car

» 205 » 10 fn. saavidt muligt fjærne,
læs: saavidt muligt ligeledes fjærne

» 256 » 1 » Vest fra læs: Vest, fra

» 264 Tilføj i Noten: Adelby L. 8 f. o. maa være en Fejlskrift af
Vedel for Medelby.

» 731 L. 3 fn. Menabria, læs: Menabrea

»732 » 9 » » » »

» 735 7» 2 fo. » » T»