Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-04-05)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
5 avril 1868.

J’approuve complètement et dans tous les détails ce que vous m’avez expliqué dans votre lettre d’avanthier. Je n’ai écrit que deux fois.

C. E. Frijs.

Koncept med Grev Frijs' Haand til Telegram, indleveret i København 5. April 1868; indlagt i udateret Depeche fra Berlin af 3. April 1868.