Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-04-06)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortrolig.
Berlin, 6. April 1868.

Kjære Greve,

— Mohrenheim skriver til Petersborg med første Coureer. Thile kjender og viste sig meget tilfreds med vor Tanke, at gaae til Rusland. Forat være sikker recapitulerede jeg for ham, hvad jeg har skrevet i Nr. 17, 1 ) og han bekræftede dets Rigtighed, tilføiende at den strengeste Hemmelighed jo var en absolut Nødvendighed, da ellers Bismarck kunde compromitteres. -

G. Quaade

Depeche, for største Delen chiffreret, modtaget 8. April 1868.