Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-04-16)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Torsdag, 16. April 1868.

Kjære Kammerherre.

... Vi vente paa Mohrenheims Tilbagekomst før vi giøre Noget, og jeg hører af Ozeroff at han definitivt først kommer her i Begyndelsen af Mai. Jeg vil nødigt giøre noget Udkast til Memoire før jeg har talt med ham, thi jeg anseer ham for meget dygtig og med Undtagelse af eet Punkt — De veed vist hvad jeg mener — fuldkommen velstemt. De kjender naturligviis hvad W. har faaet og P. har læst det her for Ministeren, men det vilde vist være godt om De ved Leilighed confid. kunde giengive Indholdet deraf. Forresten høre vi aldrig Noget her fra Paris eller Petersborg, thi jeg vil naturligvis ikke fordre det Umulige fra London. Raasløff er lykkelig hjemkommet, har hverken seet Keiseren eller Moustier og kun besøgt Niel fordi Moltke sagde at det var nødvendigt. Med Niel har han udelukkende talt Kanoner og Chassepot. . .

P. Vedel