Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-04-20)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade,
Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 20. April 1868.

Krigsministeren har selvfølgelig hverken havt Officerer eller Uniform til Følgeskab. Artiklen, sandsynligviis af Moltzens Fabrik, skal det glæde mig at gjennemlæse, naar den kommer. Tak for det igaar modtagne Brev.

E. Frijs.

s. 58 Ai-je besoin de vous dire que Ministre de la guerre voyagea tout seul, sans adjudant et même sans uniforme. L’article sorti probablement de la fabrique de Molzen m’amusera. Merci de votre lettre arrivée hier.

Koncept med Grev Frijs’ Haand (den franske Oversættelse med P. Vedels) til Chiffertelegram, indleveret i København 20. April 1868.