Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-04-22)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 22 avril 1868.

Je fais remettre à Lübeck lettre qui arrivera demain à Copenhague.

Quaade.

Chiffertelegram, indleveret i Berlin 22. April 1868 Kl. 12.8 Efterm.