Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-04-26)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 26. April 1868.

Gode Directeur! Da jeg idag søger Audients hos Kongen og formoder at kunne erholde denne, ønsker jeg at medbringe Quaades sidste fortrolige Meddelelse og beder Dem at sende mig denne. —

Jeg vil som en særlig Gunst af Kongen udbede mig at han snarest muligt vælger sine nye Ministre, thi jeg ønskede s. 68 gjerne at reise i Slutningen af denne Uge og troer nok efter 2½ Aars Tjeneste at kunne fordre denne Imødekommen. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.