Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-04-30)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 30. April 1868.

C. E. Frijs.

P. S. Hvis vi skulde bestemme os til at gaae ind paa det Formelle, nemlig det dobbelte og samtidige Brev, forekommer det mig at det vilde være absolut nødvendigt ligeoverfor Rusland at pointere Neutralitetsønsket samt i Forbindelse hermed den europæiske Erkjendelse, hvorved Danmark, hvis Medfart paa en vis Maade havde været Grunden til den nuværende absolute Mangel paa europæisk Retstilstand, kunde blive Middlet til atter at grundlægge en slig, idet man dog blev enig om Noget. Dette forudsætter naturligviis at der hos alle Stormagterne findes en hjertelig Higen efter Fred, hos Alexander 2 troer jeg at den findes og den kunde muligviis af ham fremkaldes da der overalt er Trang.

P. Vedels Privatpapirer.