Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-04-30)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 30. April 1868.

Kjære Quaade! Benyttende mig af et Øiebliks Ro sender jeg Dem disse Linier for paa mine Vegne at opfordre Vedkommende til den paatænkte lille Udflugt til Kjøbenhavn; jeg haaber at have Alting færdigt til paa Mandag eller Tirsdag i næste Uge; imorgen haaber jeg at kunne skrive udførligere, men jeg har havt saa meget om Ørene i de sidste Dage at jeg er baade medtaget og lidt confus. —

C. E. Frijs.