Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-05-05)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 5. Mai 1868.

Hvis Keiserens Plan antages, har jeg Grund til at tilraade, at der ved Telegraph averteres derom i Petersborg. Det kan skee ved mig til Oubril eller ved Vind. —

Quaade.

Chiffertelegram, indleveret i Berlin 5. Maj 1868 Kl. 2.57 Efterm. — Paa en Afskrift af dette Telegram er tilføjet med Grev Frijs’ Haand: Ved Telegram kan ikke averteres, forinden brevlig Udvexling har fundet Sted. E. Frijs.