Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-05-06)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Chiffer.
Kjøbenhavn, 6. Mai 1868.

Saaledes som Sagen nu ligger, anseer jeg det umuligt for- inden jeg kjender Ruslands nuværende Stilling til den, at foretage de Skridt, som jeg ellers kunde ansee hensigtsmæssige.

E. Frijs.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 6. Maj 1868, afleveret til Kammerherre Quaade i Berlin s. D. Kl. 5.7 Efterm. — Ligger mellem Depecher fra Berlin.