Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-05-08)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 8. Mai 1868.

Indesluttede Skrivelse 1 ) kan jeg ikke forstaae, da jeg ikke mindes hvad der i første Sætning svares paa. —

Endnu mindre kan jeg forstaae den anden Sætning, men formoder at denne refererer sig til Mohrenheim, og da forudsætter Opfordringen til at møde hersteds egentlig mere Tak end der kan udtrykkes ved en Tilkjendegivelse. —

Lad mig med Buddet tilbage erfare Deres Gisning tilligemed Deres Forslag til Svar, som jeg da kunde sende til Lund. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.

7*