Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-05-13)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 13. Mai 1868.

Til samme Tid som det forekommer mig i høieste Grad besynderligt at Mohrenheim ikke kommer og efter Kjættings Sigende ei heller ventes for det Første, da der er skrevet til ham herfra igaar, undrer det mig i lige saa høi Grad at Quaade ikke har svaret paa mine vidtløftige Meddelelser der saavidt jeg erindrer afsendtes i Torsdags 1 ) og altsaa maae være komne ham ihænde i Fredags-Aftes; en Oplysning maatte man dog kunne erholde af Quaade hvorvidt Brevet bør afsendes eller ei, thi det forekommer mig at Tausheden kan mistydes og forklares paa en helt anden Maade end vi ønske det; vil De paa Veien til Ministeriet see ind til mig, jeg formoder altsaa henved 1, da jeg ikke er ganske sikker paa om jeg kan komme op i Ministeriet. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer. — Quaades Depeche af 9. Maj (og formentlig ogsaa hans Brev af s. D.) modtoges først 14. Maj. Jf. Depeche til Quaade af 17. Maj Beg.