Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-07-24)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
24. Juli 1868.

K. Gr.

. . .

Om det slesvigske Spørgsmaal kan jeg intet Nyt meddele. Det befinder sig ganske paa samme Standpunkt som da jeg sidst skrev. Thile omtalte det for mig iforgaars, idet han sagde, at han meget ønskede, at det kunde komme til en god Afgjørelse; men han troede ikke, at det kunde føres videre før Kaiseren af Ruslands Tilbagekomst gjennem Berlin i Slutningen af September. Han lod mig saaledes forstaae, at han vidste, hvad der er Grunden til dets Standsning.

Koncept; mellem Breve fra P. Vedel til Quaade. U. A.