Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-09-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 4. September 1868.

. . . Heydebrand, der idag besøgte mig og meddeelte, at han Intet havde at berette efter sit Ophold i Ems og Samtale med Kongen dersteds vedrørende den slesvigske Sag, fremhævede med en sjelden Mangel af Takt at han havde forespurgt, hvorvidt han skulde give Møde ved Kongens Besøg i Hertugdømmerne ɔ: gjøre sin Opvartning dersteds. Dette kunde han have beholdt for sig selv. —

Gud maa vide om den preussiske Regjering ikke skulde fordre anlagt Pressesag imod Fædrelandet for igaaraftes, thi det er noget stærke Udtryk f. E. »Kjæltring« der bruges. 1 )

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.

12*