Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Carl Rudolph Emil Vind (1868-10-15)

Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs.
St. Petersborg, 15. October 1868.

Fyrst Gortchacow har sagt mig, at Keiseren og han, Fyrsten, i Baden have kraftig støttet vor Sag hos Kongen af Preussen; at han havde fundet Kongen af Preussen moderat s. 182 og besjælet af Ønsket om en Udsoning. Fyrsten anseer Afstaaelsen af Als og Dybbøl for umulig at opnaae, men havde ikke desto mindre insisteret paa Afstaaelsen af et større Gebet.

Vind.

Chiffertelegram, indleveret i St. Petersborg 15. Oktober 1868 Kl. 1.30 Efterm., modtaget s. D.