Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-02-21)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 21. Februar 1869.

Idet jeg sender Dem Quaades Brev indesluttet som bedes mig remitteret ved Leilighed, kan jeg ikke undlade at bemærke, at jeg idag har skrevet til Quaade, gjort ham i temmelig stærke Ord opmærksom paa den skete Frontforandring fra preussisk Side, samt dettes sandsynlige Grund a) Plessens Ophold i Berlin b) den fredeligere Tilstand i Europa som altid spores tydeligt i Behandling af vore Sager.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.