Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-05-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
München, 9. Mai 1869.

. . . Hvor meget jeg end holder af Andræ, nægter jeg ikke, at naar han skummer over Monrad, der atter vil træde activt frem, saa træder derved endnu klarere og s. 238 sørgeligere frem for mig, hvormeget det er at beklage at Andræ saa meget jeg turde næsten sige fuldstændig isolerer sig, thi han er en i høi Grad ønskelig Modvægt eller Modkraft imod Monrad, men nutildags maa der dog bagved hver Personlighed være en lille Hale og Andræ er næsten blevet haleløs, hvorimod den Anden efter sin Natur altid vil skaffe sig af en betydelig Længde om end ikke af nogen meget compact Sammensætning.

C. E. F.

P. Vedels Privatpapirer.