Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1869-06-12)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
12. Juni [1869].

Kjære Kammerherre.

. . . Hvis Krieger 1 ) ikke allerede er i Berlin kommer han snart dertil og jeg beder Dem da at give ham indlagte Brev. Som De har seet, vil Monrad nu være Præst og for det Første opgive Rigsdagen. Det beklager jeg, thi jeg synes at Fædrelandet har Ret i at sige at han kunde hjelpe til at hæve Niveau’et lidt i Folkethinget og det veed Gud at det kunde trænge dertil. . . .

P. Vedel.

17