Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1869-07-26)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
26. Juli 1869.

Kjære Kammerherre.

D-d er rigtigt Monrad. Han er et besynderligt Menneske. Forleden viste sig paa Kjøbenhavns Horizont en anden eiendomlig Person, nemlig Hr. Copist Hansen, som reiser til Stockholm som Correspondent for Moniteur universel. Som jeg hører vil han fra Stockh. gaae over Berlin til Wien, saa at De vel i sin Tid kan vente Dem et Besøg af ham. . . .

P. Vedel