Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-08-20)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 20. August 1869.

Kjære Quaade! . . . Saavel Kongen som Dronningen ere saa glade over deres nye Svigerdatter at det er en Glæde at være Vidne hertil, og selve Kronprindsen seer glad og fornøiet s. 264 [ud], saa at jeg vil haabe til Gud at ved denne Forbindelse maa Grunden være lagt til et fortsat lykkeligt Familieliv som dog er den sikkreste Borgen for at man med Tryghed gaaer Livets Kampe imøde. . . .

C. E. Frijs.