Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1869-08-28)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Lørdag, 28. August [1869.]

Kjære Kammerherre.

Den vilde Idee som man havde faaet i Slesvig om selv at foretage en Afstemning lader heldigvis at falde hen igien — da jeg har undersøgt Sagen meget omhyggeligt kan jeg indestaae for at det er i Sønderborg alene at den er opstaaet og at alle Andre have været imod den. Det synes imidlertid efter de sidste slesvigske Aviser at den dog ikke vil døe uden at efterlade Afkom, saasom en Massepetition eller andet Deslige. Nous verrons! Jeg kan forresten nok forstaae at de stakkels Nordslesvigere begynde at tabe Taalmodigheden, kun veed jeg ikke hvad det kan hjelpe til. — Apropos sidder E. B. 1 ) nu i Altona?

Congressen — jeg mener den archeologiske — er da nu i fuld Gang her, det havde været godt om der var mødt nogle Preussere, de vilde sikkert have været godt behandlede — Virchow er saa vidt jeg veed den eneste. Ulykkeligvis taler Lisch saa forfærdeligt Fransk at man trods sin bedste Villie ikke har kunnet giøre ham til Vicepræsident.

P. Vedel.