Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-09-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 24. September 1869.

Kjære Vedel!

. . . Efter Berlingske seer det ud som om Alting calmerede sig i Europa, men jeg bilder mig ind at det kun er paa Overfladen, nægtes kan det ikke at det er en mislig Tid for en lille Magt til at udtale sig paa, — og i Virkeligheden saaledes som jeg bilder mig ind at Sagerne staae med Hensyn til den slesvigske Afgjørelse, forandres eller tabes herved Intet og det forekommer mig absolut nødvendigt for Regjering at udtale at det er imod Ens Villie at man nødes at overvære Liigbegængelsen.

Skade at man ikke passende kan være Conseilspræsident og Tegner i Corsaren, thi ellers havde det bedste Svar paa Bispens Artikel været en Afbildning af Caroline med Tungen ud og Bipsen[!] med sin Fløielsmave ved Siden. 1 )

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.