Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-09-26)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 26. September 1869.

. . . Andræ synes at undre sig over, at De som forsigtig General ikke havde havt nogen Betænkelighed ved Begyndelsen af det slesvigske Punctum [ɔ: i Trontalen] især dettes Begyndelse; 2 ) jeg antager at det gaaer Dem ligesom mig, at De kun sætter Priis paa fornuftige og ulidenskabelige Politikeres s. 270 Dom, og herimellem er Andræ efter min Mening i udenlandske Spørgsmaal den Første og Bedste her i Landet, og jeg vilde i Deres Sted just paa den Plads, som De hævder, ikke ønske eller attraae nogen bedre Roes end den at være en forsigtig og betænksom Mand. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.