Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-09-28)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 28. September 1869.

Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem et Brev jeg igaar modtog fra Biskop Monrad, og hvorpaa jeg vilde svare i Henhold til Indesluttede; jeg vilde sætte Priis paa om De vilde gjøre mig opmærksom paa, om der var en eller anden Ting eller rettere Bemærkning, hvorved Biskoppen kunde føle sig stødt, thi jeg ønsker at svare saa roligt paa hans perfide Skrivelse som muligt, bilder mig ind ogsaa at være det, men »Forsigtighed er en Borgemesterdyd«. 1 ) — . . .

Alliancen imellem Monrad og Tscherning træder i indesluttet saa stærkt frem som Første anseer for hensigtsmæssig, og alt for flere Maaneder siden er mig berettet, at hvis Tscherning havde været villig til at stille sig, vilde Monrad følge Exemplet. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.