Danmarks Breve

BREV TIL: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-12-02)

Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i
Paris
.
Kjøbenhavn, 2. December 1869.

Officieust Skridt af Fleury hos det russiske Cabinet for at gjøre Ende paa det slesvigske Spørgsmaal. Alexander skrevet til Kongen af Preussen. Søg at følge Udviklingen af dette Initiativ, som jeg frygter. Forsikkre Dem om at Latour fuldkomment kjender den danske Regerings Anskuelser om Sagen.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 2. December 1869, afleveret i Paris til Gesandtskabets Portner s. D. Kl. 7.55 Efterm. Ligelydende Chiffertelegram (med Udeladelse af det sidste Punktum) afgik s. D. til Berlin og modtoges i Gesandtskabet der s. D. Kl. 7.50 Efterm.