Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1869-12-03)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 3. December 1869.

Kjære Vedel,

Jeg har rigtigt modtaget og, som jeg sikkert antager, fuldstændig forstaaet Telegr. af igaar. 1 ) . . .

Om Sagen selv, hvortil det vilde være mig af Vigtighed at kjende Kilden, da dette vilde være af Betydning for den større eller mindre Frihed hvormed jeg kunde bevæge mig ligeoverfor enten den ene eller den anden Collega, vil jeg for idag indskrænke mig til den Bemærkning, at mit Indtryk er, at intet Resultat kan ventes for Øieblikket. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.