Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-12-23)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 23. December 1869.

Kjære Vedel! . . . Indesluttet sender jeg Dem »le Nord« forat De kan læse en af de sædvanlige perfide islandske Ar- tikler; 1 ) hvis det er den Slags Hrr. Mohrenheim glæder sig ved at producere, saa vilde jeg langt foretrække den tidligere Slags hvor det gik løs paa Ministeriet og mindre paa selve Landet. — Jeg nægter ikke at jeg ogsaa troer han har bun- det os en ordentlig Løgn paa Ærmet, da han talte om Keiserens varme Interesse for det danske Spørgsmaal og sin grundige Kjendskab, thi uden Betydning kan dog de med en vis ostentation fremtrædende Kjærlighedsyttringer mellem Kong Wilhelm og Keiser Alexander ikke være.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.