Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Carl Rudolph Emil Vind (1870-01-24)

Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Petersbourg, 24 janvier 1870.

L’ambassadeur français m’assure que le Roi de Prusse s’est déclaré prêt à recommencer négociations sur Nord-Slesvig. Aucun détail encore connu.

Vind.

Chiffertelegram, indleveret i St. Petersborg 24. Januar 1870 Kl. 3.30 Efterm., modtaget s. D. — Meddelelse om dette Telegrams Indhold sendtes 25. Januar i Chiffertelegram til Quaade i Berlin med Tilføjelse: »Je vous écrirai bientôt«; og til Moltke-Hvitfeldt i Paris med Tilføjelse: »Ne parlez pas à Daru avant d’avoir reçu ma dépeche«. — U. A. Politiske Koncepter med Indlæg III.