Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Rudolph Emil Vind FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-01-26)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind, Gesandt i
St. Petersborg
.
Copenhague, 26 janvier 1870.

Reçu dépêche télégraphique. J’attends votre dépêche écrite sur votre conversation avec Fleury.

Frijs.

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram. — U. A. Politiske Koncepter med Indlæg III.