Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-03-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 9. Marts 1870.

Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem en Depeche som jeg modtog i dette Øieblik gjennem Auditeur Moltke. 1 ) — Omendskjøndt det aabenbart maa gjøre En godt engang igjen at høre nogle freidige Ord, saa er der dog langtfra disse til Handling og for at denne skal kunne komme maa det franske s. 387 Folk gjenopvækkes og ophøre at leve i den engelske Mammonstilbedelse.

C. E. Frijs.

Der er et Par Punkter i Darus Tale som jeg ønsker imorgen at gjennemgaae med Dem.

P. Vedels Privatpapirer.