Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-03-28)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 28. Marts 1870.

Kjære Vedel! . . .Jeg har tilladt en Redacteur Lorentsen at søge mig i Ministeriet Klokken 3. . . .Jeg vilde bede Dem om at give mig nogle Oplysninger om Personligheden. —

Saavidt jeg erindrer var der en Herre af dette Navn Redacteur af en Avis i Kappel, som tildeels havde staaet i Forbindelse med Carl Plessen og skulde det være en Udsending fra ham vilde det være ret interessant at føle ham paa Tænderne; jeg beder Dem om at give mig hvad De veed enten skriftlig eller hvis De kan mundlig paa Veien ind til Ministeriet. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.