Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: Nicolai Ahlmann (1870-03-29)

Godsejer N. Ahlmann til Rigsdagsmand H. A. Krüger.
Sdb. Ladegaard, 29. Marts 1870.

Kjære Ven!

. . .Jeg vedlægger en Artikel fra Dagbladet. 1 ) Du vil deraf see at dette Blad nu ligesom Fædrelandet tidligere udtaler sig for at Danmark skal afbryde Forhandlingerne med Preussen. Det vil glæde Dig at denne din længe nærede Anskuelse finder Tilslutning. Om Værnepligtssagen udtaler Artiklen sig jo meget maadeholdent, vist mere end Forfatteren vilde, hvis han ei troede derved at kunne skade. . . .

N. Ahlmann.

H. A. Krügers Privatarkiv. R. A.