Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-04-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 9. April 1870.

Kjære Vedel! De vil have bemærket at jeg har tilføiet enkelte Rettelser, og hvad jeg egentlig meest har tilsigtet ved disse er deels at Artiklen ikke fik Carakteren af »officieus« deels at man virkelig lader som om man selv troer paa at den bemeldte fulminante Artikel umulig kan skrive sig fra Bismarck, — thi det følger af sig selv at vi ikke for nogen Priis kunne give os Udseende af at troe paa slig Skjændighed. 1 ) — . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.