Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1870-04-14)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 14. April 1870.

Preussen synes at ville indbringe Forslag her med Udelukkelse af Frankrig. Bunden ved Depechen Nr. 2 2 ) beder jeg om nye Instruxer og Informationer.

Falbe.

Chiffertelegram, indleveret i Wien 14. April 1870 Kl. 11.59 Form., modtaget 15. April.