Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-04-15)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 15. April 1870.

Tak til Beust i Overensstemmelse med Nr. 2, men nævn ikke Moltkes tidligere Henvendelse derom til Daru. Meddeel Grammont Deres Formodning om at Preussen vil forbigaae Frankrig.

Frijs.

Afskrift med P. Vedels Haand (indlagt i Depeche fra Wien Nr. 21, 16. April 1870) til Chiffertelegram indleveret 15. April 1870 Kl. 6 Eftm.