Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-04-16)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 16. April 1870.

Kjære Vedel! Selv om Villien maatte være tilstede, vil det ikke blive muligt at reconstruere sig; — jeg vil være tilbage fra min Tour lidt efter Klokken 5 og ønskede gjerne at tale et Par Ord med Dem enten iaften eller imellem 5 og 6 naar dette bedre maatte convenere Dem. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.