Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-04-17)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 17. April 1870.

Kjære Vedel,

Jeg har allerede idag, skjøndt forgjæves, søgt at følge det Vink, Deres Meddelelse af iforgaars giver; naturligviis ikke forat faae Meer at vide thi dette kan jeg jo vente imorgen, men for, om fornødent, ingen Tid at spilde med at advare den blandt dem som skulde udelukkes, som befinder sig her. 1 ) .. .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.